FOTOLAB klub - pravidla členství

Pravidla FOTOLAB klub platná od 25.5.2018

1. Co je to FOTOLAB klub

FOTOLAB klub je věrnostní program pro registrované zákazníky společnosti CeWe Color, a.s., kteří objednávají fotoslužby pod obchodní značkou FOTOLAB.cz nebo nakupují zboží v celostátní síti maloobchodních prodejen FOTOLAB.cz.

2. Jak se stát členem FOTOLAB klub

Členem FOTOLAB klubu se může stát každá fyzická osoba, která řádně a pravdivě vyplní online registraci na klub.fotolab.cz nebo v maloobchodní prodejně FOTOLAB.cz a bude souhlasit s pravidly členství.

Členem FOTOLAB klub se nemůže stát zaměstnanec CeWe Color, a.s. nebo jeho blízký příbuzný.

3. Věrnostní karta FOTOLAB klub

Za řádně provedenou registraci přes internet na stránkách klub.fotolab.cz získá každý člen identifikační číslo, pod kterým se přihlašuje přes internet do svého věrnostního účtu. V případě, že nový člen FOTOLAB klubu obdrží na prodejně FOTOLAB.cz plastovou věrnostní kartu, bude tato karta aktivní až po registraci jejího čísla do věrnostního klubu - přes internet na stránkách klub.fotolab.cz nebo na prodejně FOTOLAB.cz.

Při internetové registraci není plastová karta nutná. Člen FOTOLAB klubu si jí však může zdarma vyzvednout v jakékoli značkové prodejně FOTOLAB.cz a její číslo přiřadit ke svému osobnímu internetovému účtu.

4. Osobní internetový účet FOTOLAB klub

Každý registrovaný člen FOTOLAB klubu získá automaticky přístup ke svému osobnímu internetovému účtu, který je dostupný pod heslem na klub.fotolab.cz. Tento účet slouží k informaci o veškerých transakcích na klubové kartě a expiraci získaných bodů. Zároveň zde každý člen získá informace o speciálních nabídkách určených pouze pro členy FOTOLAB klubu.

5. Získání bodů

5.1. Získání bodů za fotoslužby

Za každou zaplacenou fotozakázku, kterou si člen FOTOLAB klub nechá zpracovat pod značkou FOTOLAB.cz, může získat body.

K připsání bodů na věrnostní účet dochází automaticky po předložení věrnostní karty FOTOLAB klubu a zaplacení fotozakázky na maloobchodní prodejně FOTOLAB.cz.

5.2. Získání bodů za nákup zboží

Body za nákup zboží lze získat pouze na maloobchodních prodejnách FOTOLAB.cz předložením členské karty při nákupu zboží. Body za nákup zboží nelze získat za zboží zakoupené mimo síť maloobchodních prodejen FOTOLAB.cz.

Body za fotoslužby a zboží se automaticky sčítají. K připsání bodů na účet dojde nejpozději do 1 měsíce ode dne registrace nákupu.

Informace o aktuálním stavu bodů jsou k dispozici:

  • na internetovém osobním účtu člena FOTOLAB klub na klub.fotolab.cz,
  • na účtenkách (daňových dokladech) za nákup zboží a fotozakázek na maloobchodních prodejnách FOTOLAB.cz.

6. Přidělování bodů za fotoslužby a zboží

Fotozakázky zpracované ve fotolaboratoři FOTOLAB.cz Za každou zaplacenou 1,-Kč2 body
Za zboží, FOTO IHNED, průkazkovou fotografii v prodejnách FOTOLAB.cz s terminálem Za každou zaplacenou 1,-Kč 1 bod

7. Čerpání získaných bodů

Za řádně získané body si může člen FOTOLAB klubu čerpat některou ze slev z nabídky věrnostních výhod nebo využít některou ze speciálních nabídek pro členy FOTOLAB klubu.

Přehled aktuálních výhod za získané body získá člen klubu:

  • na internetovém účtu na klub.fotolab.cz každého člena FOTOLAB klubu,
  • ve všech maloobchodních prodejnách FOTOLAB.cz s terminálem.

Výhody za získané body lze čerpat maximálně 1x denně.

Při uplatnění slevy na prodejně FOTOLAB.cz bude nabídnuta členovi vždy na jeden nákup pouze jedna sleva s nejvyšší možnou čerpatelnou hodnotou.

8. Expirace bodů

Platnost bodů je 1 rok ode dne připsání na osobní účet FOTOLAB klub.

Za den připsání bodů se považuje datum nákupu na prodejně FOTOLAB.cz , tj. datum uvedené na účtence.

Při čerpání výhod se automaticky odečítají nejstarší získané body.

Počet bodů a jejich expirace je uvedena v osobním internetovém účtu na klub.fotolab.cz.

9. Zánik členství ve FOTOLAB klub

1. pokud člen FOTOLAB klubu záměrně uvedl při registraci nesprávné informace;
2. pokud člen FOTOLAB klubu zneužil své členství na úkor ostatních členů či budoucích členů
3. pokud člen FOTOLAB klub získá výhody, které nejsou kryty body na jeho internetovém účtu
4. pokud člen FOTOLAB klubu zruší svoji registraci u CeWe Color, a.s

Člen FOTOLAB klubu, jehož členství zaniklo, ztrácí nárok na všechny nasbírané věrnostní body.

Členství ve FOTOLAB klubu a získané body nejsou součástí dědického řízení.

10. Reklamace získaných bodů a čerpání výhod

V případě, že člen FOTOLAB klubu má pochybnosti o správnosti připsání nebo odepsání věrnostních bodů, musí zpětně doložit doklad o jednotlivých uskutečněných nákupech fotozakázek nebo nákupech zboží (účtenku od nákupu). Člen má právo reklamovat nesprávné připsání bodů do 14-ti kalendářních dnů ode dne načtení bodů na internetový účet. Reklamaci získaných bodů lze uskutečnit písemnou formou na e-mailovou adresu klub@fotolab.cz.

11. Neuznání získaných bodů

1. body byly získány v rozporu s dobrými mravy
2. body byly získány omylem či technickou chybou systému
3. body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

V uvedených případech budou body na věrnostní kartě ihned odmazány.

12. Zneužití členství ve FOTOLAB klub nebo ztráta klubové karty

Zneužití členství ve FOTOLAB klubu nebo ztrátu klubové karty nahlásí člen v nejbližší maloobchodní prodejně FOTOLAB.cz, nebo písemně na e-mailové adrese klub@fotolab.cz.

Internetový účet člena FOTOLAB klubu bude v takovém případě zablokován, bude vyhotovena nová registrace a body převedeny na nové číslo karty.

Za případné zneužití či jakékoliv neoprávněné použití členské karty nenese CeWe Color, a.s. zodpovědnost. Členové FOTOLAB klubu by měli ve vlastním zájmu aktualizovat své osobní údaje uvedené v internetové aplikaci.

13. Přechodná a závěrečná ustanovení

Provozovatelem FOTOLAB klubu je společnost CeWe Color, a. s. , Kloknerova 2278/24, Praha 4 - Chodov. Registrací do FOTOLAB klubu vyjadřuje každý člen souhlas s pravidly a podmínkami věrnostního programu FOTOLAB klubu a zařazením svých údajů obsažených v přihlášce do databáze společnosti CeWe Color, a.s.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

CeWe Color, a. s. si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat či měnit pravidla věrnostního programu FOTOLAB klubu či jeho činnost ukončit. Změny budou účinné od jejich zveřejnění, nebude-li stanoven termín pozdější.

Uvedená pravidla FOTOLAB klubu jsou platná od 25.5.2018.

Anketa
Stálou výhodu FOTOLAB Klubu využívám především na
Kde jsem se dozvěděl o FOTOLAB klubu?
Klubové výhody využívám